വി എം സുധീരൻ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ്‌,സതീശൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌

വി എം സുധീരനെ കേരളാ പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പുതിയ  പ്രസിഡന്റ്‌ ആയി നിയമിച്ചു.സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെ എതിര്‍പ്പുകളെ തള്ളി ആണ്