മന്ത്രിമാരെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സാമുദായിക സംഘടനകളല്ലെന്ന് വി.ഡി സതീശന്‍.

മന്ത്രിമാരെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സാമുദായിക സംഘടനകളല്ലെന്ന് കെ.പി.സി.സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി.ഡി സതീശന്‍. എല്ലാ സമുദായങ്ങളും കോണ്‍ഗ്രസിന് വോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. സാമുദായിക