`തലസ്ഥാനത്തുള്ളവർ മാത്രം രാജഭരണത്തെ കുറിച്ച് ഊറ്റം കൊണ്ടാൽ മതി, എൻ്റെ പൂർവ്വികർക്കൊന്നും രാജാവ് ഒന്നും തന്നിട്ടുമില്ല, ഞങ്ങളൊന്നും കണ്ടിട്ടുമില്ല´

തിരുവനന്തപുരത്തെ കൂറ്റൻ കെട്ടിടങ്ങൾ മുതൽ വികസനങ്ങൾ വരെ രാജകുടുംബം ചെയ്തതാണെന്ന അവകാശവാദമാണ് അവർ ഉയർത്തുന്നതും....

സെൻകുമാർ അറിയാൻ, മിനിഞ്ഞാന്ന് താങ്കൾ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ പുറത്തേക്കിറങ്ങുന്ന ആ പാതിരാനേരത്ത് പിഎസ്എൽവി സി 44 ഇന്ത്യ വിജയകരമായി പറഞ്ഞു വിട്ടു; നമ്പി നാരായണൻ ദശാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നൽകിയ സംഭാവന: സെൻകുമാറിനെതിരെ സംവിധായകൻ വി സി അഭിലാഷ്

സെൻകുമാറും മറ്റുള്ളവരും ചേർന്ന് നമ്പി നാരായണൻ്റെ കരിയർ തുലച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ പത്മ പുരസ്കാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പദവിയിലെത്തുമായിരുന്നുവെന്ന്