യു.വി ഇന്‍ഡക്സ് 10 കടന്നു; 10 മിനിറ്റ് വെയിലേറ്റാലും പ്രശ്നമാകും

സംസ്ഥാനത്ത് ഭചൂട് കനത്തതോടെ സൂര്യ രശ്മികളില്‍ നിന്നുള്ള അള്‍ട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങളുടെ തോത് അപകടരമായ നിലയിലേക്ക് ഉയര്‍ന്നു. സൂര്യാഘാതം ഒഴിവാക്കാന്‍