ഹാഥ്‌രസില്‍ രാത്രിയില്‍ സംസ്‌കരിച്ചത് പീഡനത്തിന് ഇരയായി മരിച്ച പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹമാണെന്ന് ഉറപ്പില്ല: ഉറപ്പാകുന്നതുവരെ ചിതാഭസ്മം നിമജ്ജനം ചെയ്യില്ലെന്ന് ബന്ധുക്കള്‍

ഞങ്ങള്‍ നുണപരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാവണം എന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ പറയുന്നതെന്നും സഹോദരൻ പറഞ്ഞു. അതെന്തിനാണെന്ന ചോദ്യവും അദ്ദേഹം ഉയർത്തി...