ഡോക്ടര്‍മാര്‍ സമരം തുടരുന്ന ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ എട്ടു രോഗികള്‍ കൂടി മരിച്ചു

ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ജൂണിയര്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കു നേരെയുണ്്ടായ പോലീസ് നടപടിയില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് നടത്തുന്ന സമരം നാലാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നു. ഡോക്ടര്‍മാരുടെ സേവനം