പട്ടിണി ഭയന്ന് ഗര്‍ഭപാത്രം നീക്കിയത് കരിമ്പിന്‍പാടങ്ങളില്‍ 30000 തൊഴിലാളികള്‍;പരാതി അന്വേഷിക്കാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവിന്റെ കത്ത്

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കരിമ്പിന്‍പാടങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികളായ സ്്ത്രീകളുടെ ഗര്‍ഭപാത്രം നീക്കിയ സംഭവങ്ങളിലുള്ള പരാതികളില്‍ അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന്