ഉത്രയെ കടിച്ച മൂർഖനെ സുരേഷ് പിടിച്ചത് ആലംകോടു നിന്നും, പാമ്പിൻ്റെ പത്തു മുട്ടകൾ സുരേഷ് വിരിയിച്ചു: ഉത്ര കൊലക്കേസിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

പാമ്പിനെ പിടിക്കാന്‍ ഉപയോഗിച്ച ഉപകരണങ്ങള്‍ സുരേഷിന്റെ വീട്ടില്‍ നിന്നും കണ്ടെടുത്തു. സുരേഷിന് മൂര്‍ഖന്റെ 10 മുട്ടകള്‍ കൂടി ലഭിച്ചുവെന്നും ഇവ