മറ്റുചിത്രങ്ങളെ പിന്തള്ളി മികച്ച വിജയവുമായി ഉട്ടോപ്യയുടെ രാജാവ് ഓണച്ചിത്രങ്ങളില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്

ഈ ഓണത്തിന് ഇറങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളില്‍ മമ്മൂട്ടി- കമല്‍ ടീമിന്റെ ഉട്ടോപ്യയിലെ രാജാവ് ചരിത്ര വിജയം നേടുന്നു. കോക്രാങ്കര എന്ന ഗ്രാമവും

മഹാബലിക്കൊപ്പം ഈ വര്‍ഷത്തെ ഓണം കാണാന്‍ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഉട്ടോപ്യയിലെ രാജാവ് എത്തുന്നു; കാഴ്ചയില്‍ വ്യത്യസ്ഥാനുഭവമായി ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്ററുകള്‍

മഹാബലിക്കൊപ്പം ഈ വര്‍ഷത്തെ ഓണം കാണാന്‍ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഉട്ടോപ്യയിലെ രാജാവ് എത്തുന്നു. കമലിന്റെ സംവിധാനത്തിലൊരുങ്ങുന്ന ചിത്രത്തില്‍ മെഗാസ്റ്റാര്‍ മമ്മൂട്ടി സി.പി