ഉത്തരാഖണ്ഡിലും പഞ്ചാബിലും നാളെ വോട്ടെടുപ്പ്

ഉത്തരാഖണ്ഡിലും പഞ്ചാബിലും നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണം സമാപിച്ചു. ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും നാളെ പോളിങ് ബൂത്തിലേക്ക്. പഞ്ചാബിലെ 117 അംഗ സഭയിലേക്ക്