തകഴിയുടെ ചെമ്മീന്‍ സിനിമയുടെ തുടര്‍ച്ചയായ ഉത്തര ചെമ്മീനില്‍ കറുത്തമ്മയുടെ മകളെ മകനാക്കി ചിത്രീകരിക്കുന്നു

ചെമ്മീന്‍ തകഴി എഴുതിയപ്പോഴും രാമുകാര്യാട്ട് അത് സിനിമയാക്കിയപ്പോഴും കറുത്തമ്മയുടെയും പളനിയുടെയും കുട്ടിയായി പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയെ തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷേ