ഉസ്താദ് അംജദ് അലിഖാന്റെ 6 കോടിയോളം രൂപ വില വരുന്ന സരോദ് നഷ്ടപ്പെട്ടു

45 വര്‍ഷമായി സരോദ് വിദ്വാന്‍ ഉസ്താദ് അംജദ് അലിഖാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആറുകോടിയോളം രൂപ വിലവരുന്ന സരോദ് വിമാനയാത്രയ്ക്കിടെ നഷ്ടമായി. ലണ്ടനില്‍