ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ പൂർത്തിയായി

അൻവർ റഷീദ് സംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്ന മമ്മൂട്ടിയുടെ പുത്രൻ ദുൽക്കർ സൽമാന്റെ ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ പൂർത്തിയായി.ചിത്രം ഇറങ്ങും മുൻപ് തന്നെ പാട്ടുകൾ