ഉസ്മാനിയ സര്‍വകലാശാലയില്‍ ബീഫ് ഫെസ്റ്റിവല്‍ നടത്തുന്നവര്‍ക്ക് മറുപടിയുമായി പോര്‍ക്ക് ഫെസ്റ്റിവല്‍

ഉസ്മാനിയ സര്‍വകലാശാലയില്‍ ബീഫ് നിരോധനത്തെ എതിര്‍ക്കുന്നവര്‍ക്ക് മറുപടിയുമായി പോര്‍ക്ക് ഫെസ്റ്റിവല്‍. പത്തിനു ബീഫ് ഫെസ്റ്റിവല്‍ നടത്തുമെന്ന് നേരത്തെ ഒരു വിഭാഗം