ഭിന്നതയിലും ഏകത്വം: പാക് പൗരൻ ഡൊ ഉസ്മാൻ, മൂന്ന് മാസത്തെ ഇന്ത്യൻ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി ജന്മനാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി

ചെന്നൈ: ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആദ്യം വരാന്‍ തീരുമാനിച്ചപ്പോള്‍ ഡോ. ഉസ്മാന്‍ ഖാലിദിന്റെ മനസ്സില്‍ ഭീതിയായിരുന്നു. യാത്ര, താമസം, മറ്റുള്ളവരുടെ പെരുമാറ്റം എന്നിവയൊക്കെ