തീവ്രവാദികളെല്ലാം മദ്രസകളിൽ പഠിച്ചവര്‍; വിവാദ പ്രസ്താവനയുമായി ബിജെപി മന്ത്രി

നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ കൂട്ടായ പുരോഗതിക്കായി ഈ സ്ഥാപനങ്ങളെ മുഖ്യധാരാ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം." ഉഷാ താക്കൂര്‍ പറയുന്നു.