ഉസാമ ബിൻ ലാദന്‍റെ ചിത്രം കാറിൽ പതിച്ചത് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം; സംശയാസ്പദമായ ഒന്നും കണ്ടെത്താനാകാതെ പോലീസ്

പോലീസ് യുവാവിന്‍റെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലവും ബന്ധങ്ങളും പരിശോധിച്ചപ്പോള്‍ സംശയാസ്പദമായ ഒന്നും കണ്ടെത്താനായില്ലെന്ന് ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറിയിച്ചു.