കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയിൽ അംഗത്വം ഉള്ളവർക്ക് പൗരത്വം അനുവദിക്കില്ല; തീരുമാനവുമായി അമേരിക്ക

ഇത്തരത്തിലുള്ള പാർട്ടികളിൽ അംഗത്വവും ബന്ധവും ഉള്ളവര്‍ അമേരിക്കന്‍ പൗരന്‍മാരാകുന്നതിനുള്ള സത്യപ്രതിജ്ഞയില്‍ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെന്നാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഉയർത്തുന്ന വിശദീകരണം.