അഫ്ഗാന്‍ കൂട്ടക്കൊല: യു.എസ്. നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കി

കാണ്ഡഹാറില്‍ യുഎസ് സൈനികന്‍ വെടിവച്ചുകൊന്ന 17 അഫ്ഗാന്‍ പൗരന്മാരുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് യുഎസ് വന്‍ തുക നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കി. ഓരോ കുടുംബത്തിനും