യുഎസ് സൈനികരുടെ എണ്ണം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കും

സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സൈനികരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാന്‍ യുഎസ് തീരുമാനിച്ചു. അടുത്ത അഞ്ചുവര്‍ഷത്തിനകം കരസേനയില്‍ ഒരു ലക്ഷം പേരെ കുറയ്ക്കുമെന്ന്