വിക്കിനെ അതിജീവിച്ച് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് പദം വരെയെത്തിയ ജോ ബൈഡൻ

ജന്മനാ വിക്കുള്ളയാളായിരുന്നു ജോ ബൈഡൻ. തന്റെ ഇരുപതുകളുടെ ആരംഭത്തിൽ ഒരു കണ്ണാടിക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് ഒരു കവിത ചൊല്ലി പരിശീലിച്ചായിരുന്നു

ഇനി പ്രധാനമന്ത്രി പറക്കുന്നത് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റിന്റെ വിമാനമായ എയർഫോഴ്‌സ് വണ്ണിനോട് കിടപിടിക്കുന്ന വിമാനത്തില്‍; വില 8458 കോടി രൂപ

അതേപോലെ തന്നെ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് പല ദിശകളിലായി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന തീനാളങ്ങൾ മിസൈലുകളുടെ ഗതി മാറ്റി വിടുകയും ചെയ്യും.