അമേരിക്കയുടെ ചാന്ദ്ര ദൗത്യം വിജയിച്ചത് ഏകാദശി നാളില്‍ വിക്ഷേപണം നടത്തിയതിനാൽ: മുന്‍ ആർഎസ്എസ് നേതാവ്

അവരുടെ കൂടെയുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞരിലൊരാള്‍ ഇന്ത്യന്‍ സമയക്രമം പിന്തുടരാന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കി.