വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ യുഎസ് എംബസികള്‍ക്കു സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി

ഇസ്‌ലാം വിരുദ്ധ യുഎസ് സിനിമയെച്ചൊല്ലിയുള്ള പ്രക്ഷോഭം നാലാംദിവസത്തിലേക്കു കടന്നതോടെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ യുഎസ് എംബസികള്‍ക്കുള്ള സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി. ഈജിപ്ത്, യെമന്‍,