മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ സമരം ശക്തിപ്പെടുത്താന്‍ എല്‍ഡിഎഫ് തീരുമാനം

സംസ്ഥാനബത്ത് തുടര്‍ന്നുവരുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ സമരം കൂടുതല്‍ ശക്തിപ്പെടുത്താന്‍ എല്‍ഡിഎഫ് സംസ്ഥാന സമിതി തീരുമാനിച്ചു. സമരത്തിന്റെ രീതി ഉടന്‍ മാറ്റാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന്

സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ഉപരോധം: ക്ലിഫ് ഹൗസില്‍ അടിയന്തിര കൂടിക്കാഴ്ച

ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ഉപരോധം രണ്ടാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നതോടെ സമരം ഒത്തു തീര്‍ക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തലത്തിലുള്ള അനൗദ്യോഗിക നീക്കങ്ങള്‍ സജീവമായതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്.