കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകളില്‍ കൂടുതല്‍ കൊവിഡ് ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകള്‍ പ്രഖ്യാപിക്കും

കേരളത്തിൽ കോട്ടയം ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ കൂടുതൽ ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സാധ്യത. നാലുദിവസം കൊണ്ട് 17 പേര്‍ക്കാണ് ഇവിടെ