രണ്ടാം യുപിഎ സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ഇടക്കാല ബജറ്റ് ഇന്ന്,ബഡ്‌ജറ്റിൽ പ്രതീക്ഷ എന്ന് ധനമന്ത്രി കെ എം മാണി

ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരുങ്ങുന്ന രണ്ടാം യുപിഎ സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ഇടക്കാല ബജറ്റ് ഇന്ന്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുൻനിർത്തി ജനകീയ ബജറ്റ്ധനമന്ത്രി പി. ചിദംബരത്തില്‍