യുപിയിൽ ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ യുവതിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്‌തു; എതിർത്ത ഭർത്താവിന് നേരെ വെടിവച്ചു

ഭർത്താവിനൊപ്പം ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചുവരുന്നതിനിടെയാണ് നാല് പേർ ചേർന്ന് യുവതിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്തത്.