ഗാന്ധിജിയുടെ 150ാം ജന്മദിനത്തില്‍ 150 തടവുകാരെ മോചിപ്പിച്ച് യോഗി സര്‍ക്കാര്‍

രാജ്യത്തിന്‍റെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഏകദേശം 600ഓളം തടവുകാരെയാണ് ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തില്‍ ശിക്ഷാകാലാവധിക്ക് മുമ്പേ മോചിപ്പിച്ചത്.