യുപിയിലെ പൂര്‍ണ്ണ സംഘടനാ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കാന്‍ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി; ലക്‌ഷ്യം 2022 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്

ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കിഴക്കന്‍ യുപിയിലെ സംഘടന ചുമതലകളാണ് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി വഹിച്ചിരുന്നത്.