ഉന്നാവ് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ നില ഗുരുതരം: ന്യുമോണിയ ബാധയെന്ന് ഡോക്ടർമാർ

വ്യാഴാഴ്ച മുതല്‍ പെണ്‍കുട്ടിക്ക് പനി അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടര്‍പരിശോധനയിലാണ് ന്യുമോണിയ ബാധയുള്ളതായി കണ്ടെത്തിയത്