കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കമല്‍നാഥിനെതിരെയും കേസുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ; ഡൽഹി സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപം പുനരന്വേഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശം

പിന്നീട് കലാപം അന്വേഷിച്ച നാനാവതി കമ്മീഷന്റെ മുന്നില്‍ ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസ്റിപ്പോർട്ടർ ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് പേര്‍ കമല്‍നാഥിന്‍റെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു.