രാജി വച്ചൊഴിഞ്ഞുപോകൂ വന്‍ പരാജയമേ; കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ സ്വര ഭാസ്‌കര്‍

തീര്‍ച്ചയായുംഒഴിവാക്കാവുന്ന ഈ ദുരന്തം ഉണ്ടായതിന് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സര്‍ക്കാരും ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരം നല്‍കേണ്ടതുണ്ട്.

പൈപ്പുകള്‍ ഇറക്കുന്നതിന് നോക്കുകൂലി ആവശ്യപ്പെട്ട് എത്തിയ തൊഴിലാളികളോട് പൈപ്പ് ഇറക്കിയാല്‍ ഇറക്കുകൂലി തന്നെ തരാമെന്നും അല്ലാതെ നോക്കുകൂലി തരില്ലെന്നും കരാറുകാരന്‍; യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം ഇറക്കാന്‍ കഴിയുന്ന പൈപ്പിന് മുന്നില്‍ നാണംകെട്ട് നോക്കുകൂലി തൊഴിലാളികള്‍

മനുഷ്യന് ഒരിക്കലും ഉയര്‍ത്താന്‍ കഴിയാത്തത്ര ഭാരമുള്ള പൈപ്പുകള്‍ ഇറക്കുന്നതിനു നോക്കി നിന്ന് നോക്കുകൂലി വാങ്ങാനെത്തിയ തൊഴിലാളികള്‍ ഒടുവില്‍ നാണംകെട്ടു. നോക്കുകൂലിയല്ല,

തൊഴിലാളി യൂണിയനുകള്‍ ഒന്നിച്ചു; ജോലി ചെയ്യാന്‍ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നട്ടെല്ല് തകര്‍ന്ന വികലാംഗനില്‍ നിന്നും 9000 രൂപ നോക്കുകൂലി വാങ്ങി

മൈക്ക് ഓപ്പറേറ്ററായ നട്ടെല്ല് തകര്‍ന്ന വികലാംഗനില്‍ നിന്നും മൈക്ക് സെറ്റ് ഇറക്കുന്നതിന് നോക്കുകൂലി വാങ്ങിയ തൊഴിലാളിയൂണിയനില്‍പെട്ടആറുപേരെ കഴക്കൂട്ടം പോലീസ് അറസ്റ്റു