സ്‌പെക്ട്രം ലേലത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുമെന്നു യൂണിനോര്‍

സുപ്രീംകോടതി റദ്ദാക്കിയ 122 ടുജി സ്‌പെക്ട്രം ലെസന്‍സുകളുടെ പുനര്‍ലേലത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുമെന്നു നോര്‍വെ കമ്പനിയായ ടെലിനോറിന്റെ സംയുക്തസംരംഭമായ യൂണിനോര്‍ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം