അടിവസ്ത്രത്തില്‍ പതിപ്പിച്ചത് ഗണപതിയുടെ ചിത്രം; പുലിവാല് പിടിച്ച് അമേരിക്കന്‍ വസ്ത്ര നിര്‍മ്മാണ കമ്പനി

വാണിജ്യ താൽപര്യങ്ങൾക്കായി ഇത്തരത്തില്‍ ദൈവങ്ങളുടെ ചിത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭക്തരെ വേദനിപ്പിക്കും.