അണ്ടര്‍ 13 ഫുട്‌ബോള്‍ : കോഴിക്കോടിന്‌ കിരീടം

പതിമൂന്ന്‌ വയസ്സിന്‌ താഴെയുള്ളവര്‍ക്കായി നടത്തുന്ന അന്തര്‍ ജില്ലാ ഫുട്‌ബോള്‍ മത്രത്തില്‍ കോഴിക്കോടിന്‌ കിരീടം. ഫൈനലില്‍ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിന്‌ മലപ്പുറത്തെ