വിവേചനമില്ലാത്ത രാജ്യത്തേക്ക് നാടുകടത്തി തരൂ; രാഷ്ട്രപതിക്ക് ഉനാ അതിക്രമം നേരിട്ട ദളിത് യുവാക്കളുടെ അപേക്ഷ

ഉനയില്‍ പശുവിന്റെ തൊലിയുരിച്ചതിന് സവര്‍ണരുടെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായ സംഭവം ഇന്ത്യന്‍ ദളിത് രാഷ്ട്രീയത്തിന് പുതിയ ദിശ പകര്‍ന്ന സംഭവമാണ്. ഏഴ്