ഇതുപോലെ കള്ളത്തരങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്ന ഒരു നൃപന്‍ നമുക്ക് വേണ്ട: ഉമാ തോമസ്

ജയിലില്‍ പോകുന്ന ആദ്യ കമ്യൂണിസ്റ്റ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കും പിണറായി വിജയന്‍ എന്നതില്‍ സംശയമില്ലെന്നും ഉമാ തോമസ്