യുക്രൈയിനില്‍ നാറ്റോ സേനയെ വിന്യസിക്കുന്നു

റഷ്യയില്‍ നിന്നുള്ള ഭീഷണി നേരിടുന്നതിനു നാറ്റോ സേനയുടെ കൂടുതല്‍ സൈന്യത്തേ യുക്രൈന്റെ കിഴക്കന്‍ മേഖലയില്‍ വിന്യസിക്കുവാന്‍ തീരുമാനമായതായി നാറ്റോ സൈനിക