യുകെജി വിദ്യാര്‍ഥിയെ നായ്ക്കൂട്ടില്‍ അടച്ച സംഭവത്തില്‍ നടപടി എടുക്കുമെന്ന് വിദ്യഭ്യാസ മന്ത്രി

യുകെജി വിദ്യാര്‍ഥിയെ ക്ലാസില്‍ സംസാരിച്ചെന്ന കുറ്റത്തിന് മൂന്നു മണിക്കൂര്‍ നായ്ക്കൂട്ടില്‍ അടച്ച സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് കിട്ടിയാല്‍ ഉടന്‍ സ്‌കൂളിനെതിരെ