ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മോശം ഭാഷ കന്നടയെന്ന് ഉത്തരം നല്‍കി ഗൂഗിൾ; നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കാൻ കര്‍ണാടക സര്‍ക്കാര്‍

പ്രസ്തുത ചോദ്യത്തിന് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ വിവരമാണ് ഗൂഗിൾ ഉത്തരമായി നൽകിയിരുന്നത്.