ഫോർട്ട് സ്റ്റേഷനിലെ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച ഉദയകുമാര്‍ ഉരുട്ടിക്കൊലക്കേസില്‍ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ശ്രീകുമാര്‍ കാന്‍സര്‍ബാധിച്ചു മരിച്ചു

ഫോർട്ട് സ്റ്റേഷനിലെ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച ഉദയകുമാര്‍ ഉരുട്ടിക്കൊലക്കേസില്‍ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ശ്രീകുമാര്‍ കാന്‍സര്‍ബാധിച്ചു മരിച്ചു