മാന്‍ഡിലിന്‍ മാന്ത്രികന്‍ യു. ശ്രീനിവാസ് അന്തരിച്ചു

മാന്‍ഡിലിന്‍ വിദഗ്ധന്‍ യു. ശ്രീനിവാസ് (45) അന്തരിച്ചു. കരള്‍രോഗ ബാധിതനായി അപ്പോളോ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ പാലകോലിലാണ് 1969 ഫെബ്രുവരി