ചില മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ തന്നെ നിരന്തരം വേട്ടയാടുന്നു; അവരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പരാമര്‍ശം നടത്തിയത്; വിശദീകരണവുമായി പ്രതിഭ എംഎൽഎ

ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് വാർത്തയാക്കുന്നതിൽ നല്ലത് ശരീരം വിറ്റു ജീവിക്കുന്നതാണ് എന്നായിരുന്നു എംഎൽഎയുടെ വിവാദ പരാമർശം.

‘ ജനപ്രതിനിധിയുടെ ഒരു ദിവസം’; യു പ്രതിഭ എംഎല്‍എയുടെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് കുറിപ്പ്

ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഒരു ദിവസം എന്താണെന്നു പറയുകയാണ് കായം കുളം എംഎല്‍എ യു പ്രതിഭ. ജനപ്രതിനിധിയുടെ ഒരു ദിവസം എന്ന