മാസത്തില്‍ രണ്ടു തവണ ആര്‍ത്തവം, കഠിനമായ വേദന,ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലേര്‍പ്പെടുവാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ല, പത്തൊന്‍പതാം വയസില്‍ കാരണം തിരിച്ചറിഞ്ഞു, രണ്ടു ഗര്‍ഭപാത്രവും രണ്ടു യോനിയും

മാസത്തില്‍ രണ്ടു തവണ ആര്‍ത്തവം വരുന്നത് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടു, ആര്‍ത്തവദിനങ്ങളില്‍ കഠിനമായ വേദനയും ഡോക് ര്‍മാരെ സമീപിച്ച മോളി റോസ് എന്ന