ലോകത്തിലെ എല്ലാ തിന്മകള്‍ക്കും കാരണം ട്വിറ്ററാണെന്ന് സൗദി പുരോഹിതന്‍

ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ എല്ലാ തിന്മകള്‍ക്കും വിനാശത്തിനും കാരണം സാമൂഹിക സൈറ്റായ ട്വിറ്ററാണെന്ന് സൗദി അറേബ്യയിലെ പരമോന്നത മതനേതാവായ ഷേക്ക് അബ്ദുള്‍