ഈ ഗ്രാമത്തിനെ കൊവിഡ് എത്തിച്ചത് ബാർട്ടർ സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക്; കുട്ടികളുടെ ട്യൂഷൻ ഫീസായി അധ്യാപകര്‍ക്ക് നല്‍കുന്നത് ഗോതമ്പ്

പണം ഇല്ലെങ്കില്‍ ഫീസായി ​ഗോതമ്പും മെയ്സും കിട്ടിയാലും അധ്യാപകർക്ക് പരാതിയില്ല . അത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്‍ പണം ലഭിച്ചാലും അതുപയോ​ഗിച്ച് ഇവയൊക്കെയല്ലേ

ദുബായിലെ സ്വകാര്യ സ്കൂളുകൾ പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിൽ ഫീസ്‌ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു

കഴിഞ്ഞ അധ്യയനവര്‍ഷം തന്നെ ദുബായ് നോളജ് ആന്‍ഡ് ഹ്യുമന്‍ ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ പരിശോധനകള്‍ പ്രകാരം 150 സ്കൂളുകള്‍ക്ക് ഫീസ്‌ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍