ടര്‍ക്കിയുടെ വിമാനം വെടിവച്ചിട്ടതില്‍ അസാദ് ഖേദിച്ചു

ടര്‍ക്കിയുടെ ജെറ്റ് വിമാനം കഴിഞ്ഞമാസം സിറിയന്‍സൈന്യം വെടിവച്ചിട്ടതില്‍ പ്രസിഡന്റ് ബഷാര്‍ അല്‍ അസാദ് ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അപ്രകാരം സംഭവിക്കാതിരുന്നെങ്കില്‍ എന്നാശിച്ചുപോകുന്നുവെന്ന്