കൊളംബസിനു മുമ്പ് മുസ്ലീം മതവിശ്വാസികള്‍ അമേരിക്ക കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നുവെന്ന് തുര്‍ക്കി പ്രസിഡന്റ്

1492 ല്‍ ക്രിസ്റ്റഫര്‍ കൊളംമ്പസ് അമേരിക്ക കണ്ടു പിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മുസ്‌ലീം മത വിശ്വാസികള്‍ അമേരിക്ക കണ്ടു പിടിച്ചിരുന്നതായി