ശരീരത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും പൊള്ളലേറ്റ് ഒടുവില്‍ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ മോഡല്‍ ടൂറിയാ പിറ്റിനുവേണ്ടി ജീവിതം മാറ്റിവെച്ച്് കാമുകന്‍ മൈക്കല്‍ ഹോസ്‌കിന്‍

അവളാണ് എന്റെ എല്ലാം. അവള്‍ മാത്രമാണ് എനിക്ക് എല്ലാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവളുടെ ശരീരത്തെയല്ല, വ്യക്തിത്വത്തെയും മനസ്സിനേയുമാണ് താന്‍ പ്രണയിച്ചത്. അവളില്ലാത്ത