തുപ്പാക്കി ബോളിവുഡിലേക്ക്

വിജയ്‌യുടെ തുപ്പാക്കി ഇനി ബോളിവുഡിലേക്കും . ഗജനിക്ക് ശേഷം മുരുഗദോസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമാണ് ബോളിവുഡിലേക്ക് റിമേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഗജിനി ബോളിവുഡില്‍